Basisscholen kunnen in maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden. Op de website van Tel mee met taal vind je meer informatie.

Interventiekaart verbetering basisvaardigheden basisonderwijs

Op de website van het NPO vind je de Interventiekaart verbetering basisvaardigheden. Deze bevat ‘evidence-informed’ methoden waaruit de school kan kiezen om basisvaardigheden te verbeteren. Zowel de digitale prentenboeken als de gezinsgerichte programma’s van Spelend Leren Thuis zijn opgenomen in de Interventiekaart.

Digitale prentenboeken als kansrijke aanpak

Digitale prentenboeken zijn opgenomen als kansrijke aanpak in de Interventiekaart op het gebied van Taalstimulering en Onderwijskansen. Meer informatie over Taalstimulering en Onderwijskansen vind je op de website van Onderwijskennis. Daar vind je bij het onderdeel ‘Antwoorden op vragen uit de praktijk’ informatie over het positieve effect van geanimeerde prentenboeken en het programma ‘Letters in Beweging‘ op de beginnende geletterdheid en taalontwikkeling van risicoleerlingen in groep 1 en 2.

Ouderbetrokkenheid en gezinsgerichte programma’s

Kinderen leren spelenderwijs. Ouders spelen een onmisbare rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. De (voor)school kan hierbij een stimulerende rol vervullen. De gezinsgerichte programma’s van Spelend Leren Thuis (Stapprogramma’s / VVE Thuis) passen binnen de subsidie ‘Verbetering basisvaardigheden’ gericht op scholen.

Het thema ‘ouderbetrokkenheid’ is in de ‘Interventiekaart verbetering basisvaardigheden’ opgenomen bij het onderdeel Taal. In de Interventiekaart wordt verwezen naar het ‘Overzicht van kennis uit onderzoek’ van het NRO. Bij het onderdeel ‘Ouderbetrokkenheid thuis’ worden de Stapprogramma’s Opstapje, Opstap en VVE Thuis genoemd.

Je vindt de gezinsgerichte programma’s in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.