Verbeter de basisvaardigheden, voorkom taalachterstanden.

 

 

 

 

 

Demo aanvragen

BereslimmeBoeken en spellen voor op school  

Voor kinderen in de voorschoolse en kleuterleeftijd gaat het leren van woorden en de opbouw van woorden grotendeels spelenderwijs. Ze leren heel veel vanuit hun directe omgeving.  Deze ontwikkeling volgt bepaalde stappen en is tegelijkertijd voor elk kind uniek. 

Die ontwikkeling kan – en moet soms – ondersteund worden door kinderen betekenisvolle  contexten aan te bieden, gericht te oefenen met bijvoorbeeld letter-klankkoppelingen en/of kinderen op een laagdrempelige manier beter leergedrag aan te leren. Ook is het goed om zo vroeg mogelijk eventuele problemen op deze gebieden te signaleren, zodat er tijdig hulp geboden kan worden. Bereslim helpt bij het voorkomen van taalachterstanden en het verbeteren van de basisvaardigheden. 

Bereslim is opgenomen in de Interventiekaart verbetering basisvaardigheden van de NPO. Hier vind je ‘evidence-informed’ methoden waaruit je kunt kiezen om basisvaardigheden te verbeteren. Zo weet je zeker dat wat je doet écht werkt.

Gratis beschikbaar voor thuis  

Met onze BereslimmeBoeken en spellen oefenen elke dag tienduizenden kinderen op een leuke manier op school. Leerkrachten kunnen de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren. Daarnaast kan Bereslim beschikbaar worden gesteld voor ouders thuis (gratis).  Ook deze resultaten zijn zichtbaar voor de leerkracht.

Wat houdt het schoolpakket van Bereslim in?  

De BereslimmeBoeken en spellen zijn adaptief, om leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te stimuleren. Bereslim werkt met de zone van de naaste ontwikkeling en geeft kinderen op een positieve manier feedback. Kinderen kunnen zelfstandig met Bereslim aan de slag. Onze digitale leeromgeving werkt eenvoudig op alle apparaten, ook op het digibord. 

Schoolpakket

Geschikt voor groep 1 tm 3

Voor de leerkracht  

 • Methodewijzer 
 • Jaarplanning 
 • Les- en ouderbrieven bij BereslimmeBoeken 
 • Lesmateriaal voor 10 lessen VVTO Engels  
 • Administratiemodule & leerlingvolgsysteem  
 • Gratis helpdesk voor alle vragen en problemen 

Spellen & BereslimmeBoeken  

 • Samenslim  
 • Letters in beweging  
 • Meer dan 100 BereslimmeBoeken, ook Arabisch en Engelstalig
 • Optie: digitale AVI-titels

 Binnenkort beschikbaar  

 • Lesbrieven Rekenen bij de SLO-doelen 
 • Spellen Rekenen bij Samenslim 

Vanaf € 435,- per locatie per 12 maanden

 

Bestellen voor scholen

Ontdek Bereslim!


Ervaar hoe eenvoudig en effectief Bereslim is met de gratis demo. Klik op de onderstaande link en vul het formulier in. 

Demo aanvragen

BereslimmeBoeken in de klas

In de BereslimmeBoeken worden verhalen tot leven gebracht. De bewegende figuren, geluidseffecten en de vertelstem stimuleren de woordenschat en taalbegrip van kinderen. Onder andere Frank Groothof en Georgina Verbaan nemen de kinderen mee in het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg, Dikkie Dik, Boer Boris en vele anderen. Tijdens de animatie wordt bij een groot aantal boeken vragen gesteld over woord- en verhaalbegrip. Voor de leerkracht zijn er lesbrieven en ouderbrieven beschikbaar.

Resultaten

Dankzij het kijken van BereslimmeBoeken leren kinderen 5 à 6 nieuwe woorden per halfuur in tegenstelling tot 2 à 3 nieuwe woorden per dag op basis van voorlezen alleen.

Letters in beweging in de klas 

Het spel Letters in beweging helpt bij de allereerste stap richting lezen en schrijven. Kinderen leren dat geschreven letters samenhangen met klanken: het fonemisch bewustzijnKinderen spelen het spel aan de hand van hun eigen naam. 

Resultaten 

Door het spelen van Letters in beweging eind groep 1/begin groep 2 laten kinderen eind groep 4 betere leesprestaties zien dan kinderen die geen Letters in beweging hebben gespeeld. 

Samenslim in de klas 

Het spel Samenslim helpt kinderen spelenderwijs bij het ontwikkelen van effectief taakgedrag. Hierdoor kunnen zij zich spelenderwijs focussen op een gekregen opdracht en leren zij ‘goed’ leergedrag aanEffectief leergedrag is een belangrijke voorwaarde voor vooruitgang in de ontwikkeling en optimale resultaten op school.  

Resultaten 

Na het spelen van Samenslim in groep 1 hebben kinderen eind groep 2 een aantoonbaar beter taal- en rekenniveau in tegenstelling tot kinderen die geen Samenslim hebben gespeeld. 

Bewezen effectief

Dankzij het kijken van BereslimmeBoeken leren kinderen 5 à 6 nieuwe woorden per halfuur in tegenstelling tot 2 à 3 nieuwe woorden per dag op basis van voorlezen alleen. Door het spelen van Letters in beweging eind groep 1/begin groep 2 laten kinderen eind groep 4 betere leesprestaties zien dan kinderen die geen Letters in beweging hebben gespeeld. Na het spelen van Samenslim in groep 1 zijn de langetermijneffecten bij kinderen, gemeten in onderzoek aan het einde van groep 2, beter dan bij kinderen die geen Samenslim hebben gespeeld.

0

Leerlingen werken
met Bereslim

0
BereslimmeBoeken
bekeken

0
Spellen
gespeeld

0
Nieuwe woorden per jaar
in slechts 15 min per dag

Hoe gebruik je Bereslim op school?  

Bereslim kun je op school gebruiken als trainingsprogramma en als diagnostisch instrument. Op basis van onze jaarplanning voor groep 1 en groep 2 kan gewerkt worden aan de SLO-doelen Taal (en later in 2020 ook Rekenen) en is er sprake van een doorgaande leerlijn (op basis van de SLO-doelen, de BAK-lijst voor woordenschat, opbouw in moeilijkheid en de verwerking van de stof in de lesbrieven). 

Wist je dat?  

Uit onderzoek naar digitale prentenboeken (Universiteit Leiden) blijkt dat: 

 • peuters en kleuters het verhaal beter begrijpen en nieuwe woorden en zinsconstructies leren; 
 • kinderen met digitale prentenboeken in een half uur tijd vijf à zes nieuwe woorden leren (normaal is dat maar twee of drie woorden per dag); 
 • digitale prentenboeken ook zeer effectief zijn voor te drukke of te afwachtende kinderen, die minder profiteren van groepsprocessen / klassikale lessen. 

Trainingsprogramma & diagnostisch instrument  

Door alle kinderen het programma te laten doorlopen krijg je inzicht in welke kinderen problemen hebben met de verschillende taken en welke kinderen niet. Deze informatie kun je vervolgens gebruiken om af te wegen welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en welke niet. De digitale leeromgeving werkt eenvoudig op alle apparaten, ook op het digibord. Meer inhoudelijke informatie over hoe je Bereslim gebruikt vind je in onze uitlegvideo’s. 

Vandaag besteld is vandaag beginnen!

Het schoolpakket sluit je per locatie af op basis van leerlingaantal (vanaf €435,- per 12 maanden). Een aanbod op maat is mogelijk. Je ontvangt de inlogcodes zodra je besteld hebt.