Volg de resultaten van kinderen in het dashboard

 

 

Demo aanvragen

Resultaten

Bij BereslimmeBoeken, Letters in beweging en Samenslim bestaat de mogelijkheid om de resultaten van de kinderen te volgen. Bij een schoolabonnement, een uitgebreid kinderopvangabonnement en een logopedieabonnement krijgt de gebruiker een dashboard.  Hierin is te zien welke spellen en/of BereslimmeBoeken het kind gespeeld heeft en hoe dat is gegaan. Zo is het  goed in de gaten te houden wat het kind kan en welk leergedrag een kind laat zien. Kinderen kunnen op basis van deze gegevens gericht extra oefening of instructie krijgen.

Kunnen jonge kinderen al een onvoldoende scoren? Nee, en bekijk de video waarin Ellen Loykens uitlegt waarom dat zo is.