Letters in beweging helpt kinderen bij de
allereerste stap naar lezen

 

 

Demo aanvragen

Letters in beweging

Het spel Letters in beweging helpt bij de allereerste stap richting lezen. Kinderen leren dat geschreven letters samenhangen met klanken, het fonemisch bewustzijn. Kinderen spelen het spel aan de hand van hun eigen naam.

Letters in beweging helpt kinderen bij de allereerste stap richting lezen en schrijven. Het doel is dat kinderen gaan begrijpen dat geschreven letters samen hangen met klanken. Dat die relatie tussen de klank en de letter gemaakt wordt, is een heel belangrijke stap in de leesontwikkeling. Voor volwassenen is het heel vanzelfsprekend dat er een één op één relatie is tussen de klank en een letter, maar voor een kind is dat nog absoluut niet zo. Dat geldt ook voor het feit dat een woord kan worden opgedeeld in verschillende klanken.

Het programma bestaat uit een reeks van 40 spelletjes, verdeeld in 7 spelgroepen.De reeks spellen is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad steeds toeneemt. Het kind wordt daardoor stapsgewijs begeleid in zijn of haar ontwikkeling. Het programma oefent achtereenvolgens:

(1) herkennen van de eigen naam in geschreven vorm,

(2) associëren van de beginletter van de naam met de bijbehorende klank

(3) identificeren van de klank van de beginletter in andere woorden. 

Het spel is in principe gemaakt voor de kleuterleeftijd. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Sommige kleuters kennen al letters en begrijpen ook dat die letters horen bij bepaalde klanken. Als een kind daarnaast ook oefenspelletjes als ‘In welk woord hoor je de m van mama?’ goed kan uitvoeren, is het programma waarschijnlijk te gemakkelijk. Maar wanneer de kleuter nog geen letters kent of nog niet begrijpt dat die letters ergens voor staan, is het een heel goed moment om dit met Letters in Beweging te gaan ontdekken.

Bij het spelen van Letters in Beweging heeft het kind drie speelmaatjes: Sim, zijn beer en Sanne. Zij maken de spellen nog aantrekkelijker en leerzamer. Beer geeft waar nodig hulp en stemt dit af op wat het kind nodig heeft. Beer is heel geduldig en blijft altijd vriendelijk en opbouwend.

Het programma geeft ouders en leerkrachten inzicht in de ontwikkeling van de spelers, waardoor het schoolprogramma beter afgestemd kan worden op de kinderen.

Letters in Beweging is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers van de Universiteit Leiden en Sardes, waardoor zelfs een nominatie voor de Nationale Alfabetiseringsprijs volgden.