Bereslim heeft bij verschillende BereslimmeBoeken lesbrieven ontwikkeld waarmee je effectief aan de SLO-doelen Taal en Rekenen werkt.

Meer weten?
Vraag de gratis demo aan en ontdek de mogelijkheden.