Op zoek naar materiaal dat aantoonbaar werkt voor de taalontwikkeling van kinderen? Materiaal dat evidence based is en wetenschappelijk onderzocht? Bereslim en Spelend Leren Thuis!

Effectieve interventies Spelend Leren Thuis

Kindcentra en scholen kunnen de subsidiegelden t.b.v. corona-achterstanden of gelden uit het Nationaal Onderwijs Programma gebruiken voor de aanschaf van Bereslim, de gezinsgerichte Stapprogramma’s en VVE Thuis, zowel in de voorschoolse periode als voor het basisonderwijs. Denk aan het uitbreiden van het aantal locaties en gezinnen bij de programma’s en/of aan het starten van een extra gezinsgericht programma. VVE Thuis, Instapje (1-2 jaar) en Opstapje (2-4 jaar) zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer weten? Neem contact op met Hilde Kalthoff via info@spelendlerenthuis.nl .

Ook bieden Spelend Leren Thuis en Bereslim losse actiepakketten aan. De actiepakketten zijn uitermate geschikt om in vakanties in te zetten voor de ouders (bijvoorbeeld in combinatie met zomerschool). Bekijk actiepakketten

Effectieve interventie Bereslim

Alle kinderdagverblijven en basisscholen kunnen Bereslim inzetten voor kinderen tussen ongeveer 2-7 jaar. Zeven wetenschappelijke onderzoeken naar Bereslim hebben positieve langetermijneffecten aangetoond op de taalontwikkeling en het effectief taakgedrag van peuters en kleuters. 15 minuten Bereslim per dag zorgt voor 1000 nieuwe woorden per jaar!

Bereslim is goed in te zetten in de groep én heel effectief voor ouders thuis (dit is voor hen gratis). Leerkrachten/pedagogisch medewerkers/begeleiders kunnen alle resultaten volgen. Probeer Bereslim gratis en vrijblijvend een maand uit!