Woordenschat oefenen

 

 

Demo aanvragen

Wat is woordenschat?

De groei van de woordenschat is voor elk kind weer anders. Maar wat is woordenschat precies en kun je dit zelf beïnvloeden om de woordenschat te verbreden? 

Woordenschat is ook wel het totaal aantal woorden dat een kind kent. Dit kun je vervolgens opsplitsen in twee categorieën: receptieve en productieve woordenschat.  

Receptieve woordenschat doelt op de woorden die een kind wel al begrijpt, maar niet toepast in zijn of haar vocabulaire.  

Ten tweede is de productieve woordenschat het aantal woorden dat een kind wel al gebruikt in zijn of haar spreek- en schrijftaal. In het algemeen geldt dat kinderen meewoorden begrijpen dan dat ze deze zelf actief gebruiken. 

Een goede woordenschat is belangrijk voor het stimuleren van de ontwikkeling van een kind. Het maakt een stabiele basis voordat een kind naar bijvoorbeeld de basisschool gaat. Als een kind al een redelijke woordenschat beheerst heeft hij of zij daar op de volgende wijze profijt van: 

  • Het begrijpen en deelnemen van conversaties 
  • Het bevordert de interactie tussen leeftijdsgenoten 
  • Het kind kan zichzelf openbaren en kenbaar maken 

Hoe kun je  woordenschat oefenen?

Kun je de woordenschat van een kind stimuleren door er zelf actief mee bezig te gaan. Het antwoord op deze vraag is: ja dit kan. Sterker nog vanaf de geboorte van een kind actief bezig zijn met de ontwikkeling van de woordenschat, heeft een zeer positieve bijdrage aan het toekomstige vocabulaire van kind. Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind, zelf weinig interesse heeft in zelfontwikkeling van de woordenschat. De woordenschat oefenen kan met meer dan alleen lezen en schrijven. Met deze opties kom je al een heel eind: 

 

Voorlezen 

De bekendste manier om de woordenschat van een kind te stimuleren. Een digitaal prentenboek of een normaal boek helpt de bevordering van de woordenschat. Tip: lees het digitale prentenboek of boek meerdere keren achter elkaar. Zo herkent een kind de woorden sneller en zou hij of zij dit sneller toevoegen aan de woordenschat. 
 

Woordspellen 

Bereslim is de aanbieder van pedagogische verantwoordelijke spellen. Door deze woordenspellen vaker achter elkaar te spelen zal dit het vocabulaire van het kind zeker stimuleren.  

Omgaan met leeftijdsgenoten 

De gemakkelijkste manier van de ontwikkeling van de woordenschat is door het kind samen met andere leeftijdsgenoten te laten spelen en leren. Kinderen nemen gemakkelijk woorden van elkaar over. En dit is verreweg de meest efficiënte manier van spelend leren.