Het verhaal wordt ondersteund met muziek, gesproken tekst en geluidseffecten

 

 

Demo aanvragen

Taalontwikkeling

BereslimmeBoeken draagt bij aan het verhaalbegrip en de woordenschat van kinderen. Dat komt doordat de kinderen niet alleen het verhaal horen en de platen zien, maar het ook tot leven zien komen in bewegende beelden. Het verhaal wordt ondersteund met speciaal voor het boek gecomponeerde muziek, gesproken tekst en geluidseffecten. Door op het juiste moment in te zoomen op details in de platen, wordt voor kinderen beter duidelijk waar het op dat moment om gaat. Door dit alles worden kinderen meer dan bij gewoon voorlezen meegenomen in wat belangrijk is. 

Kees Broekhof van Sardes legt uit waarom dit zo goed is voor de taalontwikkeling van kinderen.

 

Taalontwikkeling stimuleren met de digitale prentenboeken van Bereslim

Kinderen zijn zeer leergierig, zonder dat ze dit zelf altijd doorhebben. De taalontwikkeling van een kind gebeurt op diverse manieren. Ouders praten vanaf jongs af aan tegen hun kind, waardoor het kind langzaamaan woorden begint over te nemen. Waar het fonemisch bewustzijn zich veelal pas begint te ontwikkelen rond de tijd dat een kind in groep 3 zit, ontwikkelt het fonologisch bewustzijn zich daarvoor.

De digitale prentenboeken stimuleren deze taalontwikkeling doordat de kinderen het verhaal niet alleen zien en horen, maar ook tot leven zien komen door middel van bewegende beelden. Op deze manier neemt het verhaalbegrip toe, doordat ze het verhaal vaker zien en op een voor de kinderen interessante manier. Dit zorgt ervoor dat de kinderen sneller vat krijgen op de verhaallijn en zich sneller de woorden eigen maken die horen bij het verhaal. Op deze manier wordt de taalontwikkeling van het kind spelenderwijs gestimuleerd.

Samenwerking met universiteiten

Bereslim werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam om de taalontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren door middel van onze digitale prentenboeken. Uit een onderzoek van orthopedagoog Rachel Plak (lees hier de samenvatting) is gebleken dat een deel van de kleuters pas leert wanneer de boeken filmachtige beelden en muziek bevatten. Onze BereslimmeBoeken dragen dus bij aan de taalontwikkeling van een kleuter en zijn bewezen effectief.

BereslimmeBoeken bij u op school of in de bibliotheek?

Wilt u de taalontwikkeling van uw kleuters of leerlingen stimuleren? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken! Doorgaans leveren wij onze digitale boeken aan scholen, bibliotheken, logopedisten en kinderopvangen. Bied u kinderen ook een voorsprong in taalontwikkeling en neem nu contact op!