Privacy

 

 

Demo aanvragen

Privacy

Bereslim B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten (‘digitale
leermiddelen’) aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden
het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan.

Bereslim B.V. heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’
onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een
onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van
persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die
binnen leermiddelen worden verwerkt. Bereslim B.V. is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht
van een onderwijsinstelling. De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst Bereslim B.V.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk.