Leergedrag bijsturen met Samenslim

 

 

Demo aanvragen

Samenslim

Het spel Samenslim helpt kinderen spelenderwijs bij het ontwikkelen van effectief taakgedrag. Hierdoor kunnen zij zich spelenderwijs focussen op een gekregen opdracht en leren zij ‘goed’ leergedrag aan. Effectief leergedrag is een belangrijke voorwaarde voor vooruitgang in de ontwikkeling en – later – optimale resultaten op school. 

Bereslim hecht veel waarde aan het ontwikkelen van pedagogische verantwoorde producten. Daarom werken we nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Zij doen onderzoek naar de producten van Bereslim. Er is een voor onderzoekers een speciaal digitaal onderzoeksplatform beschikbaar. Onderstaand ziet u een overzicht van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot Samenslim.
 

Onderzoek Molendrift Groningen en Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION)

Tabletgebruik door tweejarigen: schermzombies of Samenslim? Educatieve computerspellen worden steeds vaker gespeeld in het basisonderwijs als in het voorschoolse onderwijs. Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) en jeugdGGZ-instelling Molendrift Groningen hebben onderzocht of 2-jarigen in staat zijn om Samenslim te spelen en zo ja, wat ze daarvan leren. De resultaten waren overwegend positief, lees meer in het artikel van Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het Kindcentrum, september/oktober 2017.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het effect van Samenslim. In mei 2011 verscheen het proefschrift van de hand van Baukje Veenstra (klik hier voor een samenvatting). Er is onder andere onderzocht of het mogelijk is om met behulp van de Samenslim spellen afwachtende (ineffectieve), reflectieve (effectieve) en impulsieve (ineffectieve) leerders te onderscheiden en het ineffectieve leergedrag te verbeteren.
Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek:

  • Het gedrag van peuters en kleuters zoals dat wordt gemeten tijdens het spelen van Samenslim, komt  overeen met hun algemene leergedrag.
  • Samenslim kan een objectief en betrouwbaar middel zijn om ineffectief of effectief leergedrag van kinderen tijdens andere taken te kunnen voorspellen.  

De Rijksuniversiteit Groningen deed met behulp van Samenslim onderzoek naar de vraag of het mogelijk is om ineffectief leergedrag van peuters te identificeren en zonodig te verbeteren met hulp van educatieve computerspellen. Allereerst is onderzocht of de Samenslim-spellen daadwerkelijk als krachtige leeromgeving zouden kunnen functioneren. Op basis van gevonden kenmerken van krachtige leeromgevingen is een checklist samengesteld om de kwaliteit van educatieve computerspellen te kunnen evalueren. De Samenslim-spellen worden op basis van deze checklist als voldoende geëvalueerd. Ten tweede is getoetst of het mogelijk is om met behulp van de Samenslim-spellen afwachtend, effectief en impulsief leergedrag te onderscheiden en dit ineffectieve leergedrag te verbeteren. Gebleken is dat het mogelijk is om leergedrag aan de hand van de Samenslim-spellen te kunnen identificeren en te verbeteren. Het volledige artikel vindt u hier (bron: Baukje Veenstra, Paul van Geert, Bieuwe van der Meulen. Educatieve computerspellen voor ineffectief lerende kinderen: een krachtig leermiddel? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nummer 51 (2012), blz 423-431).

 

Samenslim meet leergedrag adequaat
Door middel van de spellen van Samenslim wordt het muisgedrag van kinderen gemeten. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het muisgedrag kenmerkend is voor het leergedrag van het kind. De Rijksuniversiteit Groningen heeft met behulp van Samenslim het muisgedrag van kinderen met een Autisme en/of ADHD vergeleken met dat van kinderen met een effectieve leerstrategie. Het blijkt dat kinderen met Autisme en/of ADHD duidelijk ander muisgedrag vertonen bij de spelletjes van Samenslim dan kinderen met een effectieve leerstrategie. Bovendien kwam het verschil in muisgedrag overeen met verschillen die men zou verwachten op basis van de executieve functies van deze kinderen. Dit onderzoek bevestigt dat de spelletjes van Samenslim het leergedrag van kinderen adequaat in kaart kunnen brengen. Het volledige artikel vindt u hier (bron: Baukje Veenstra, Paul L. C. van Geert en Bieuwe F. van der Meulen. Distinguishing and Improving Mouse Behavior With Educational Computer Games in Young Children With Autistic Spectrum Disorder or Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: An Executive Function-Based Interpretation. Mind, Brain and Education, Volume 6, Number 1, pages 27-40, February 2012).

 Wat is de invloed van een educatief computerspel?
In het voorschoolse onderwijs wordt volop gebruik gemaakt van computers, met name ter bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om taalvaardigheden optimaal te ontwikkelen, is het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd effectief leergedrag aan te leren. De vraag is echter of educatieve computerspellen geschikt zijn om peuters effectief leergedrag aan te leren. Is instructie binnen computerspellen net zo effectief als instructie van een leidster of leerkracht? Baukje Veenstra, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft hier onderzoek naar gedaan en heeft hiervoor Samenslim gebruikt. Het volledige artikel vindt u hier (bron: De Wereld van het Jonge Kind, september 2011).

 

Is edutainment software really educational?
De Rijksuniversiteit Groningen deed in  2009 onderzoek naar het effect van educatieve software. Er worden een aantal belangrijke kenmerken van leerzame computerspellen vastgesteld. Samenslim blijkt een van de weinige spellen uit het onderzoek die aan deze kenmerken voldoet. Het volledige artikel vindt u hier (bron:Baukje Veenstra, Paul L.C. van Geert, en Bieuwe F. van der Meulen. Is edutainment software really educational? Netherlands Journal of Psychology, Volume 66 (2), pages 50-67, 2011).

Samenslim als instrument om leergedrag in kaart te brengen
De Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar het gebruik van computer geassisteerd leren t.o.v. menselijke assistentie bij kleuters. Het onderzoek laat zien dat het gedrag van peuters en kleuters zoals dat wordt gemeten tijdens het spelen van Samenslim, overeenkomt met hun algemene leergedrag. De onderzoekers concluderen dat Samenslim een objectief en betrouwbaar middel kan zijn om het leergedrag van peuters en kleuters in kaart te brengen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat computergestuurde instructie in combinatie met instructie door een volwassene, de beste manier is om leergedrag te beïnvloeden. Het volledige artikel vindt u hier (bron: Baukje Veenstra, Paul L.C. van Geert en Bieuwe F. van der Meulen. Computer versus human-based support: Effect on computer game performance in (in)effectively learning pre-schoolers. Educational and Child Psychology, Volume 27 Number 4, 2010).

 

Leergedrag bijsturen met Samenslim
Een pilot onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen maakt aannemelijk dat  ineffectief leergedrag  van jonge kinderen met Samenslim kan worden bijgestuurd, mits kinderen de instructies begrijpen. Ook ontwikkeling in leergedrag zou met Samenslim in kaart kunnen worden gebracht. Het volledige artikel vindt u hier (bron: B. Veenstra, P. van Geert en B. van der Meulen. Learning to learn trough computer games: a fundamental approach. Proceedings of the IASK International Conference Teaching and Learning 2008, 26-05-2008, Averio, Portugal. ISBN nummer: 978-989-95806-0-2).