Bereslim hecht veel waarde aan het ontwikkelen van pedagogisch verantwoorde producten
 

 

Demo aanvragen

Onderzoek algemeen

Bereslim hecht veel waarde aan het ontwikkelen van pedagogische verantwoorde producten. Op deze pagina vindt u wetenschappelijke en andere publicaties die betrekking hebben op het brede aandachtsgebied van Bereslim.nl: de effecten van computergebruik op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Specifiek onderzoek in relatie tot BereslimmeBoeken vindt u hier
Specifiek onderzoek in relatie tot Letters in beweging vindt u hier
Specifiek onderzoek in relatie tot Samenslim vindt u hier

Opvattingen van leerkrachten over digitaal voorlezen
Tegenwoordig zijn tablets, computers en digiborden haast niet meer weg te denken uit een klaslokaal. Bovendien is het bekijken van een digitaal prentenboek voor veel kleuters dagelijkse kost. En dat is niet gek, want onderzoek over de effecten van digitale prentenboeken tonen positieve uitkomsten. Toch lijkt (nog) niet iedere kleuterleerkracht overstag te zijn. Waarom niet? Student Nederlands Sanne Dondorff deed er in het kader van haar bachelorscriptie onderzoek naar. Ze interviewde acht leerkrachten uit groep 1 en 2 over hun opvattingen over digitale prentenboeken. Over het algemeen vinden leerkrachten dat de digiboeken, zoals ze nu bestaan, nog niet volledig stroken met de (les)doelen die zij voor ogen hebben tijdens het voorlezen. Daarnaast vinden ze hun rol tijdens het voorlezen te leuk en te waardevol om uit handen te geven. Of zoals een leerkracht zei: “Bij een digitaal boek ben je als leerkracht de regie kwijt over hoe je het boek wilt voorlezen.” Nieuwsgierig naar het hele onderzoek? Klik dan hier (bron: S. Dondorff. Bachelorscriptie).

Wereldwijde inventarisatie van goede educatieve software voor jonge kinderen
IBM introduceerde in 1998 het IBM Kidsmart Early Learning Programma. Sindsdien doneerde IBM wereldwijd 55.000 Kidsmart computers aan scholen en non-profit organisaties. De Kidsmart computers zijn voorzien van ‘stand alone’ educatieve ICT, maar de betreffende games vertegenwoordigen inmiddels niet meer ‘de stand der kennis’ op educatief gebied. Om deze reden liet IBM in 2011 een grootschalig onderzoek uitvoeren, waarbij onderzoekers uit 15 landen een wereldwijde inventarisatie maakten van beschikbare producten en de kwaliteit daarvan beoordeelden. Bijgevoegde publicatie geeft de onderzoeksopzet, de beoordelingscriteria en de uitkomsten. De Bereslim producten worden door de onderzoekers als ‘uitstekend’ beoordeeld.

KidSmart Computer vergroot onderwijsparticipatie van allochtone ouders
Journalist Jorn Hövels schreef naar aanleiding van de bijeenkomst ‘ICT en taalontwikkeling van jonge kinderen’ een artikel over de invloed van KidSmart EarlyLearning Computer van IBM op de onderwijsparticipatie van allochtone ouders bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Ook de invloed van Bereslim op de taalontwikkeling van kinderen komt hierin ter sprake. Het volledige artikel vindt u hier (bron: IBM, februari 2011).

Ontvankelijkheid voor feedback tijdens het leerproces
Niet ieder kind lijkt even ontvankelijk voor dezelfde sturing van ouders en onderwijs. De universiteit van Leiden deed daar onderzoek naar en maakte bij dit onderzoek gebruik van Letters in Beweging. Dit artikel maakt aannemelijk dat het dopamine D4 receptor gen invloed heeft op de gevoeligheid voor positieve feedback tijdens het leerproces. Het volledige artikel vindt u hier (bron: Cornelia A. T. Kegel, Adriana G. Bus en Marinus H. van IJzendoorn. Differential Susceptibility in Early Literacy Instruction through Computer Games: The Role of the Dopamine D4 Receptor Gene (DRD4). Mind, Brain and Education, Volume 5, Number 2, pages 71-78, June 2011).

Leergedrag beïnvloeden met computerspellen
Het vakblad voor Pedagogiek, Psychiatrie en Pedagogiek ‘Kind en Adolescent Praktijk’ publiceerde een uitgebreid artikel over Bereslim, geschreven door Christianne Frans en Ellen Loykens (orthopedagoog en Gezondheidszorgpsycholoog bij Molendrift). Juist de computer blijkt uitstekende mogelijkheden te bieden om adequaat leergedrag te stimuleren. Computertaken kunnen erg aansprekend zijn en er zijn veel mogelijkheden om een computerprogramma af te stemmen op het individuele kind. In het artikel wordt beschreven op welke manier leergedrag kan worden vertaald in computergedrag van kinderen. Er wordt ingegaan op wat de kenmerken zijn van een (computer)taak die leergedrag bij jonge kinderen stimuleert. Het artikel baseert zich op uitgebreid toegepast onderzoek dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van Bereslim’s producten Samenslim, Bereslimme Boeken en Letters in Beweging. Het volledige artikel vindt u hier (bron: Christianne Frans en Ellen Loykens. Leergedrag beïnvloeden met computerspellen. Kind en Adolescent Praktijk nr. 3-2010).

Peuters @ Computers
In het tijdschrift ‘Kinderopvang’ van ReedBusiness verscheen een artikel waarin verschillende experts hun mening geven over de kansen van educatieve ICT voor peuters. De experts Martine Delfos (lector virtuele ontwikkeling), Ellen Loykens (gezondheidszorgpsycholoog) komen aan het woord. Ook wordt een bezoek gebracht aan peuterspeelzaal de Iemekorf in Foxhol die werkt met Bereslim. Het volledige artikel vindt u hier (bron: Kinderopvang, juli/augustus 2010).

Wat weten we over ict en taalontwikkeling van jonge kinderen
In deze publicatie beschrijft professor Adriana G. Bus belangrijke inzichten die uit het onderzoek naar de effectiviteit van computers in het peuter- en kleuteronderwijs naar voren komen. Er wordt besproken wat het  effect is van digitale boeken en interactief leermateriaal op leesvaardigheid van peuters en kleuters. Deze publicatie vindt u hier (bron: Stichting Kennisnet ICT op school, september 2009).

Kwaliteit van het digitaal leermateriaal: taalonderwijs op de basisschool
Twee instrumenten voor het beoordelen en selecteren van digitaal leermateriaal voor het taalonderwijs in de basisschool. Publicatie van de Kennisnet ‘Onderzoeksreeks ICT’ in het onderwijs. In deze publicatie biedt leerkrachten twee instrumenten die helpen digitale leermaterialen te selecteren die passen bij het onderwijs dat ze wilen geven. Er wordt ook een Digitale Taallijn in weergegeven, waarin Bereslimme Boeken en Letters in Beweging zijn opgenomen. Deze publicatie vindt u hier (bron: Stichting Kennisnet ICT op school, september 2009).