3 december is in 1992 door de Verenigde Naties  uitgeroepen tot Internationale dag voor mensen met een beperking. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking.
Met de komst van Passend Onderwijs gaan steeds meer leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een reguliere basisschool. Helaas wordt een deel van deze kinderen moeilijk geaccepteerd door klasgenootjes. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft de Rijksuniversiteit van Groningen het lespakket “Iedereen hoort erbij!” ontwikkeld.

Lespakket Iedereen hoort erbij

Het doel van het lespakket is om leerlingen te leren dat we allemaal anders zijn, en dat ondanks die verschillen iedereen erbij hoort. Florianne Rademaker, promovenda van de Rijks Universtiteit Groningen heeft drie BereslimmeBoeken gebruikt voor haar onderzoek naar de rol van geanimeerde prentenboeken in de informatieverschaffing. Door het geven van informatie wordt kennis over het onderwerp vergroot, maar kunnen ook eventuele verkeerde ideeën bijgesteld worden. Via geanimeerde prentenboeken, waarin een personage met een beperking centraal staat, krijgen leerlingen meer kennis over lichamelijke, verstandelijke en auditieve beperkingen. De ouders worden ook bij het lespakket betrokken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zij het fijn vinden om op een laagdrempelige manier via de boeken met hun kind over dit thema te kunnen praten. 

De BereslimmeBoeken met aandacht voor inclusie

In de Bereslimcollectie vind je vier titels die je kunt inzetten om aandacht te geven aan dit onderwerp:
  1. Slompie, een spin met vijf poten
  2. De tekeningen van Prinses Peetjie
  3. Lore
  4. Rikkie
Lees het artikel “Hoe zorg je dat elk kind erbij hoort?