Bereslimme privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze BereslimmeBoeken app en de Spelen Leren Thuis app.

Onze gegevens:

Bereslim BV
Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen

Telefoonnummer: 050-2112599
KvK-nummer: 02100155

www.bereslim.nl
info@bereslim.nl

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens:

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden:

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de werking van de digitale leermiddelen van Bereslim. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Bereslim is tevens een wetenschappelijk onderzoeksplatform; anonieme speelgegevens worden gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van de digitale leermiddelen en de verbetering hiervan. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Groep
  • E-mailadres

U heeft ook rechten:

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen worden onze servers periodiek voorzien van beveiligingsupdates, worden er

periodiek backups gemaakt en zijn er maatregelen genomen tegen onrechtmatige toegang zoals firewalls, anti-intrusionsoftware en wachtwoordencryptie.

Bewaring persoonsgegevens:

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.