Samenslim leert goed leergedrag aan

Samenslim

Samenslim bestaat uit leuke en leerzame computerspelletjes voor kinderen van ongeveer 3 tot 5 jaar. Met Samenslim leren kinderen spelenderwijs goed leergedrag. Als kinderen goed leergedrag hebben, halen ze op school betere resultaten. Bij Samenslim oefenen kinderen met goed leergedrag door het oplossen van probleempjes. Bijvoorbeeld door Sanne te zoeken in het park. Kinderen leren hierdoor zelf te ontdekken hoe ze een probleempje handig kunnen aanpakken.

Leergedrag

Bij het leren kunnen kinderen verschillende soorten strategieën gebruiken, dit noemen we leergedrag. De ene strategie is effectiever dan de andere. Als kinderen effectieve leerstrategieën gebruiken, blijkt dat kinderen op school beter presteren. Daarom is het belangrijk dat kinderen die niet zo’n goede strategie hebben, leren om hun strategie te veranderen.

Adaptief

Het systeem houdt bij hoe het kind speelt en welke antwoorden het geeft. Als het goed gaat, krijgt een kind een moeilijker spelletje. Als het beter is om nog even te oefenen, blijft het op hetzelfde niveau. En als het te lastig is, krijgt het kind een gemakkelijker spelletje. Als een kind erg afwachtend is, krijgt het andere hulp dan wanneer het kind zomaar wat klikt.

Bij het spelen van Samenslim heeft het kind drie speelmaatjes: Sim, Beer en Sanne. Sanne geeft de opdrachten en Sim beantwoordt samen met het kind de vragen. Als het niet lukt, geeft Beer hulp en mag het kind het nog een keer proberen. En nog een keer, en nog een keer. Beer geeft dan steeds een beetje meer hulp. Als het na drie keer nog niet lukt, doet Beer het voor. Ook daar kunnen kinderen van leren.

Opbouw

Het programma bestaat uit 5 spelgroepen met elk 15 spelletjes. Ieder kind begint bij het gemakkelijkste spelletje. De moeilijkheidsgraad van de spelletjes binnen een spelgroep loopt geleidelijk op. Bij het gemakkelijkste spel, hoeft een kind maar op 1 ding tegelijk te letten. We noemen dat een denkstap. Als het iets moeilijker wordt, komt er een denkstap bij. Er zijn in totaal 5 denkstappen bij elk spel.

Een kind gaat alleen een denkstap verder als het dat aankan. Wanneer blijkt dat het kind een denkstap beheerst, gaat het verder. Het kan dus ook gebeuren dat een kind nogmaals dezelfde denkstap krijgt (wel met een ander spel). En als het echt te moeilijk is, gaat een kind een denkstap terug. Zo oefent ieder kind op zijn eigen niveau.

Kinderen die erg goed spelen, gaan vrij snel door een spelgroep heen omdat ze snel een moeilijker spel krijgen. Kinderen die het moeilijker vinden, doorlopen een spelgroep minder snel omdat ze vaker een spel met hetzelfde aantal denkstappen krijgen.

Resultaten

Na het spelen van Samenslim in groep 1 behalen kinderen een hoger resultaat op de CITO-toets Taal en Rekenen eind groep 2 in tegenstelling tot kinderen die geen Samenslim hebben gespeeld. Dit komt omdat ze hebben geleerd taakjes op een goede manier aan te pakken, zowel de taal- als de rekentaken.