Bereslimme Beertjes
inloggen inloggen

Nieuws

Bereslim en Stapprogramma's en VVE Thuis NJi

Op 16 juni jl. was Bereslim aanwezig op de Werkconferentie ‘Aanpak Taal: ouders en kind samen (in VVE/PO)’. De conferentie had als doel gemeente, school, kinderopvang en peuterspeelzaal mogelijkheden te laten zien om laagopgeleide (migranten)ouders te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind. Bereslim is hiervoor een goed middel: Bereslim is bewezen effectief voor de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen. En kan ingezet worden om ouderbetrokkenheid vorm te geven. Vanaf heden kunnen ook kinderen en ouders die deelnemen aan Opstapje/Opstap of VVE Thuis van het Nederlandse Jeugdinstituut aan de slag met Bereslim.

Bereslim en ouderbetrokkenheid

Binnen het Schoolpakket kunnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers er voor kiezen om kinderen ook thuis te laten spelen met de digitale prentenboeken en de spellen van Bereslim. De leerkracht/pedagogisch medewerker kan per kind instellen welke BereslimmeBoeken of spelletjes thuis gespeeld mogen worden. De ouders krijgen dan via e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. Hiermee kunnen ze inloggen op Bereslim.nl. Kinderen thuis laten spellen met de spelletjes van Bereslim heeft een aantal voordelen. Het is een mooi middel om ouderbetrokkenheid te bevorderen.

Voor het kind geeft het continuïteit: wat het op school speelt kan het nu thuis ook spelen. En het voordeel is: ze kunnen het ook aan ouders laten zien. Veel kinderen vinden het lastig om hun ouders te vertellen wat ze op school hebben gedaan. Maar als ze het ook thuis gaan doen kunnen ze het gewoon tonen.

Het mooie is dat ouders heel concreet worden betrokken bij wat er op school gebeurt. Ze zien waarmee hun kind op school oefent. En ze zien ook hoe dat gaat. Wat het kind makkelijk of moeilijk vindt, waar de interesse van het kind wel of niet naar uitgaat, op welke manier het kind een taak aanpakt. Dit geeft ouders de mogelijkheid om daar weer op in te spelen. En het grappige is dat ouders daarbij zelf ook kunnen leren van de spellen. De manier waarop de vragen gesteld worden, de inhoud van de vragen, dat zijn dingen die als voorbeeld kunnen dienen voor ouders. De speelmaatjes (de figuurtjes die de vragen stellen en hulp geven) zijn eigenlijk een voorbeeld van hoe ouders met hun kinderen om kunnen gaan. Bijvoorbeeld over hoe ze hun kinderen opdrachtjes kunnen geven. Of over hoe ze hun kind kunnen helpen zonder direct het antwoord voor te zeggen. En hoe ze impulsieve of juist afwachtende kinderen het best kunnen benaderen.

Bijvoorbeeld BereslimmeBoeken: bij een BereslimBoek worden vragen gesteld over woordbegrip en verhaalbegrip. Dit kan ouders ertoe aanzetten om zelf ook dergelijke vragen te stellen bij het voorlezen van gewone boeken. Ze kunnen daarbij inspiratie opdoen uit de vraagstelling van BereslimmeBoeken. Bovendien geven de speelmaatjes hints als het niet in een keer lukt. Dit kan ouders helpen om ook hints te geven als een kind niet direct uit een vraag komt, in plaats van het antwoord zelf te geven.

Dat kinderen de spellen ook thuis spelen kan ouders stimuleren om de leerkracht aan te spreken over wat het kind leert. En andersom is het voor leerkrachten een opstapje om bespreekbaar te maken wat er op school gedaan. Doordat ouders het herkennen van het programma thuis, is dit gemakkelijker dan wanneer ouders er helemaal geen voorstelling bij hebben. Bovendien wordt het ook gemakkelijker om een gesprek aan te gaan over wat er thuis nu al wordt gedaan aan bijvoorbeeld taalontwikkeling. En wat de leerkracht daarin nog aan suggesties heeft.

De leerkracht kan de resultaten van de spellen Letters in Beweging en Samenslim die de kinderen thuis spelen, ook volgen. De leerkracht krijgt zo inzicht in wat een kind thuis doet en hoe dat gaat. En dat kan vervolgens ook weer met ouders worden besproken.

Nieuw BereslimBoek 'Mama Kwijt'

Er is een nieuwe titel aan het aanbod BereslimmeBoeken toegevoegd. Het BereslimBoek 'Mama Kwijt' wordt in twee varianten aanboden: het boek met vragen en het boek zonder vragen.

VVE Thuis opgenomen in NJI databank

Het programma VVE Thuis, waar Bereslim een onderdeel van is, is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat programma's voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als goed onderbouwd of effectief. VVE Thuis is beoordeeld als goed onderbouwd. Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Zie de beschrijving VVE Thuis: http://www.nji.nl/nl/VVE-Thuis .

Artikel Bereslim in tijdschift Management Kinderopvang

In het januari / februari-nummer van het tijdschrift Management Kinderopvang is een artikel opgenomen over de effectiviteit van Bereslim op de taalontwikkeling en het leergedrag van jonge kinderen en de meerwaarde van Bereslim als educatief leermiddel in de kinderopvang. Het artikel kunt u hier lezen.

 

 

Nieuwsbrief Bereslim

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Bereslim nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven