Bereslimme Beertjes
inloggen inloggen

Nieuws

12 nieuwe BereslimmeBoeken: Gonnie & Vriendjes

Er zijn 12 nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod BereslimmeBoeken. Het totaal aantal BereslimmeBoeken komt hiermee op 60. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe titels en bij welk thema deze boekjes kunnen worden gebruikt op school, de kinderopvang, de peuterspeelzaal of binnen de VVE.

Beschrijving titels en thema's Gonnie & Vriendjes:

Gonnie en Gijsje

Beschrijving: De gansjes Gonnie en Gijsje zijn vriendinnen en doen allemaal leuke dingen samen. Gijsje loopt steeds mee als Gonnie haar roept. Of toch niet altijd?

Thema: overig

Bo

Beschrijving: Bo is een nieuwsgierig blauw gansje dat van eten houdt. Maar wat gebeurt er als ze op een dag een bel inslikt?

Thema: eten en drinken

Eddie

Beschrijving: Het gansje Eddie vergeet wel eens iets. Maar zijn rode gelukspet vergeet hij nooit! Tot hij op een dag niet meer weet op welk geheim plekje hij zijn gelukspet heeft neergelegd...

Thema: overig

Gonnie

Beschrijving: Gonnie is een klein geel gansje met knalrode lievelingslaarsjes. Die draagt ze elke dag. Maar op een dag zijn ze weg! Gonnie zoekt overal...

Thema: Kleding

Jasper en Jip

Beschrijving: Jasper is heel net gansje, Jip is heel slordig. Wat Jip doet, vindt Jasper maar vies. Maar als er bijen achter ze aan zitten, wordt Jasper toch vies!

Thema: overig

Ollie

Beschrijving: Ollie zit nog in zijn ei. Gonnie en Gijsje zijn nieuwsgierig, maar Ollie komt er niet uit. Blijft hij in zijn ei zitten?

Thema: kleur en vorm

Ollie wil ook

Beschrijving: De gansjes Gonnie en Gijsje hebben laarsjes, en Ollie wil dat ook! Gonnie geeft Ollie een rood laarsje, en Gijsje geeft Ollie een blauw laarsje. En dan gaan ze allemaal zwemmen, zonder laarsjes!

Thema: overig

Teun

Beschrijving: Het bruine gansje Teun speelt het liefst de hele dag en wil niet slapen. Maar als hij heel lang heeft gespeeld, valt hij uiteindelijk toch in slaap...

Thema: overig

Teun en Otto

Beschrijving: Teun neemt zijn knuffel Otto overal mee naar toe. Als Teun met de konijntjes gaat spelen, legt hij Otto even neer. Maar als hij terug komt, is Otto weg!

Thema: overig

Vrolijk Pasen Ollie

Beschrijving: Gonnie, Gijsje, Bo en Eddie beschilderen en verstoppen eieren. Ollie vindt de eieren en rolt ze weg...

Thema: Feest

Vrolijk Kerstfeest Ollie

Beschrijving: De gansjes Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en Ollie wachten op Kerstmis en op de Ganzerik met zijn cadeautjes. OIlie vindt het wachten heel moeilijk!

Thema: Feest

Liedje over Gonnie en Vriendjes

Beschrijving: De gansjes Gonnie en Gijsje horen bij elkaar en spelen altijd met elkaar.

Thema: overig

Alles over de werkzaamheid van BereslimmeBoeken

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat digitale prentenboeken leerzamer zijn dan gewoon voorlezen. Uit het onderzoek blijkt:

- peuters en kleuters begrijpen het verhaal beter dan bij normaal voorlezen. Ze leren ook makkelijker nieuwe woorden en zinsconstructies;

- kinderen met een taalachterstand leren met digitale prentenboeken in een half uur tijd vijf à zes nieuwe woorden (normaal is dat maar twee of drie woorden per dag);

- digitale prentenboeken zijn ook zeer effectief voor te drukke of te afwachtende kinderen, die minder profiteren van groepsprocessen / klassikale lessen.

Wat zijn BereslimmeBoeken?

BereslimmeBoeken zijn digitale prentenboeken, dus prentenboeken waarvan een film is gemaakt. Ze zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar. Deze interactieve films stimuleren de taalontwikkeling van kinderen. Maar ze zijn ook gewoon leuk, want kinderen beleven veel plezier aan de bewegende beelden, de muziek en de geluidseffecten. Kinderen hebben de mogelijkheid om de boeken te bekijken met of zonder vragen.

Een voorloper van BereslimmeBoeken won in 2007 de Nationale Alfabetiseringsprijs.

Goed voor de taalontwikkeling

BereslimmeBoeken is goed voor het verhaalbegrip en de woordenschat van kinderen. Dat komt doordat de kinderen niet alleen het verhaal horen en de plaatjes zien, maar het ook tot leven zien komen in bewegende beelden. Het verhaal wordt ondersteund met muziek, gesproken tekst en geluiden. Door op het juiste moment in te zoomen op details in de film, wordt voor kinderen beter duidelijk waar het op dat moment om gaat. Door dit alles worden kinderen meer dan bij gewoon voorlezen meegenomen in wat belangrijk is. Verder kan een kind heel gemakkelijk meerdere keren het zelfde Bereslimme Boek bekijken. Dat is heel goed, want van herhaling leren jonge kinderen veel.

De speelmaatjes bij BereslimmeBoeken

Bij BereslimmeBoeken wordt het kind geholpen door Mik en Melle. Het is goed voor de taalontwikkeling als kinderen tijdens het voorlezen vragen over het verhaal beantwoorden. Bij de digitale prentenboeken van Bereslim gebeurt dit doordat speelmaatjes Mik en Melle het verhaal af en toe onderbreken met een vraag. De vragen houden de kinderen bij de les en helpen het kind zo om nieuwe woorden te leren (woordbegrip) en om de verhaallijn beter de begrijpen (verhaalbegrip). Als het niet lukt, geeft Melle hulp en mag het kind het nog een keer proberen. En nog een keer, en nog een keer. Melle geeft dan steeds een beetje meer hulp. Als het na drie keer nog niet lukt, doet Melle het voor. Ook daar kunnen kinderen van leren.

Meten en Vrij Spelen

Om de kinderen te laten spelen met de BereslimmeBoeken, kunt u in dit programma kiezen tussen twee varianten: de functie Meten of de functie Vrij Spelen.

In de functie Meten krijgt het kind de boeken aangeboden in de volgorde die u zelf hebt ingesteld. Dit instellen gebeurt via het menu Administratie > BereslimmeBoeken > Op school spelen. De leerlingen van wie u het spelgedrag wilt volgen, spelen onder hun eigen naam. De resultaten van deze leerlingen worden geregistreerd. Daardoor kunt u de ontwikkeling van deze leerlingen nauwkeurig volgen.

In de functie Vrij Spelen kan het kind zelf kiezen welk boek het speelt. Ook kan het kiezen tussen een boek zonder vragen en een boek met vragen. Een leerling speelt niet onder zijn eigen naam, waardoor de resultaten van de individuele leerling niet worden geregistreerd.

Ook voor thuis

Scholen met een abonnement op Bereslim kunnen hun leerlingen gratis thuis laten spelen met Bereslimme Boeken (en de andere spellen). Een leerkracht kan per kind instellen welke spellen thuis gespeeld mogen worden. Het kind kan dan met een eigen inlogcode van huis uit inloggen op Bereslim. Voordeel daarvan is dat kinderen op meer momenten spelen en dus leren. Bovendien worden ouders via het thuisgebruik van Bereslim meer betrokken bij schooltaken.

Ouders kunnen ook zelf een abonnement op Bereslim nemen.

Meer weten?

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek naar digitale prentenboeken leest u hier.

Christianne Frans-Veenstra

Orthopedagoog-generalist

Nieuw BereslimBoek: Saar wordt grote zus

Deze week is een nieuwe titel aan het aanbod BereslimmeBoeken toegevoegd, het BereslimBoek 'Saar wordt grote zus'.

De mama van Saar krijgt een baby en Saar is heel erg blij. Nu is ze een grote zus en kan ze papa en mama helpen. Maar als de baby cadeautjes krijgt en Saar niet, vind ze dat helemaal niet leuk! Gelukkig is er dan toch een heel mooi en groot cadeau voor grote zus Saar…! 

Het BereslimBoek 'Saar wordt grote zus' past binnen de thema's: mensen, feest en kleding. Het BereslimBoek wordt in twee varianten aangeboden, het boek met vragen en het boek zonder vragen.  

Leergedrag bij Bereslim en in het dagelijks leven

Leergedrag bij Bereslim en in het dagelijks leven
Kinderen leren op verschillende manieren. Dit noemen we leergedrag. Het ene type leergedrag is effectiever en daardoor beter dan het ander. Als kinderen effectief leergedrag hebben, halen ze op school betere resultaten. Als een kind iets niet kan, hoeft dit niet te liggen aan een gebrek aan kennis. Het kan ook zijn dat een kind de kennis wel heeft, maar niet goed gebruikt. Het is dus erg belangrijk dat een kind effectief leergedrag aanleert. We spreken van effectief leergedrag als het kind goed kijkt wat het moet doen en als het een goed plan gebruikt. Daardoor kan een kind zijn of haar kennis beter gebruiken en zodoende op school beter presteren. Met de spellen van Bereslim kan een kind goed leergedrag leren. Na elk antwoord krijgt het van de computer te horen waarop het moet letten. De spellen zijn er dus op gericht om ieder kind beter te laten leren.

Bereslim onderscheidt drie typen leergedrag: impulsief, afwachtend en flexibel.

1. Impulsief leergedrag
Wat betekent het als een kind de Bereslim-spellen impulsief speelt?

Als een kind de spellen impulsief speelt, betekent dit dat het zonder plan of nadenken werkt. Het kind wil snel en luistert niet goed naar de opdracht. Hij of zij denkt niet goed na over oplossingen, maar klikt te vaak en te snel met de muis. Het kind klikt bijvoorbeeld al voordat het de opdracht goed begrijpt. Daardoor worden er vaak veel fouten gemaakt. Het kan zijn dat het kind de vragen niet goed snapt. Toch heeft het vaak gewoon niet goed naar de vraag geluisterd. Of het heeft al geklikt voordat het er over na heeft gedacht.

Hoe herken je impulsief gedrag in het dagelijks leven?
Impulsieve kinderen doen vaak dingen voordat ze erover nadenken. In het dagelijks leven herken je dit aan de volgende voorbeelden:

 • zomaar dingen zeggen, er iets 'uitflappen';
 • dingen niet afmaken;
 • andere mensen storen die met iets bezig zijn;
 • plotseling een straat oversteken, zonder goed uit te kijken;
 • het moeilijk vinden om op de beurt te wachten.

Welke gevolgen heeft impulsief leergedrag op school?
Impulsief gedrag komt bij jonge kinderen best veel voor. Dat is op zich niet heel erg, maar het is niet handig als kinderen te veel op deze manier reageren. Impulsieve kinderen luisteren vaak niet goed naar een opdracht. Ze vinden het moeilijk om rustig na te denken. Ze geven te snel een antwoord of slaan dingen over. Daardoor is het mogelijk dat er op school problemen ontstaan. Ze maken bijvoorbeeld veel fouten en/of krijgen hun werk niet af.

Welke hulp krijgt een impulsief kind tijdens het spelen van een Bereslim-spel?
Een impulsief kind moet gestimuleerd worden om goed te luisteren en te kijken en goed na te denken voor het een antwoord geeft. Als een kind fout klikt, wordt de vraag herhaald en wordt het gestimuleerd om goed te kijken. Als een kind dan opnieuw een fout antwoord geeft, krijgt het een tip. De vraag wordt weer herhaald en het kind wordt weer gestimuleerd om goed te kijken. Lukt het dan nog niet, dan doen de speelmaatjes het antwoord voor.

2. Afwachtend leergedrag
Wat betekent het als een kind de Bereslim-spellen afwachtend speelt?
Als een kind de Bereslim-spellen afwachtend speelt, betekent dit dat het weinig initiatief neemt. In het spel beweegt het kind de muis weinig en klikt vaak niet op tijd. Het wacht af wat er gebeurt. Daardoor geeft het kind geen of weinig antwoorden en wacht het vaak tot er hulp wordt gegeven. Afwachtende kinderen weten het antwoord meestal wel. Ze durven er alleen niet op te klikken.

Hoe herken je afwachtend gedrag in het dagelijks leven?
Afwachtende kinderen moeten vaak aangemoedigd worden om iets te doen. In het dagelijks leven herken je dit aan de volgende voorbeelden:

 • 'de kat uit de boom kijken': eerst zien hoe iets gaat. Kijken hoe anderen het doen, pas daarna zelf iets doen;
 • wachten tot er hulp komt;
 • niet vragen of iemand met je wil spelen, maar wachten tot er iemand naar je toe komt;
 • stil zijn in een groep.

Welke gevolgen heeft afwachtend leergedrag op school?
Afwachtend gedrag komt bij jonge kinderen best veel voor. Dat is op zich niet heel erg, maar het is niet handig als kinderen te veel op deze manier reageren. Afwachtende kinderen durven niet goed keuzes te maken. Daardoor is het mogelijk dat er op school problemen ontstaan. Het kind laat bijvoorbeeld niet zien wat het eigenlijk kan. Hierdoor haalt hij of zij minder goede resultaten dan nodig is of moet het veel geholpen worden. Een ander voorbeeld is dat het kind niet oefent hoe het zelf een oplossing moet bedenken. Kortom, er bestaat een goede kans dat een afwachtend kind onvoldoende profiteert van de lessen.

Welke hulp krijgt een afwachtend kind tijdens het spelen van een Bereslim-spel?
Een afwachtend kind moet gestimuleerd worden om te reageren. Als een kind niet klikt, zullen de speelmaatjes de vraag herhalen en vervolgens zeggen: 'klik maar!'. Lukt het dan nog niet, dan wordt er een hint gegeven. En weer wordt het kind gestimuleerd om te klikken. Na drie keer niet klikken, doen de speelmaatjes het antwoord voor.

3. Flexibel leergedrag
Wat betekent het als een kind de Bereslim-spellen flexibel speelt?
Als een kind flexibel speelt, betekent dit dat het met een plan werkt. Het kind luistert goed naar de opdracht. Hij of zij denkt goed na over oplossingen. Pas daarna klikt het kind op een antwoord. Dit is een goede manier van werken. Flexibele kinderen maken vaak weinig fouten.

Hoe herken je flexibel gedrag in het dagelijks leven?
Flexibele kinderen weten wat ze moeten doen en op welke manier. Ze passen hun gedrag en aanpak aan om hun doel te bereiken. In het dagelijks leven herken je dit aan de volgende voorbeelden:

 • goed nadenken wat je moet doen. Daarna bedenken hoe je dat gaat doen;
 • kijken of het goed is gegaan (controleren);
 • problemen oplossen door een andere manier uit te proberen;
 • het doel niet loslaten, ook al lukt het niet direct;
 • gemotiveerd zijn;
 • open staan voor veranderingen.

Welke gevolgen heeft flexibel leergedrag op school?
Soms weet je een antwoord op een vraag direct. Flexibele kinderen reageren dan meteen. Soms weet je een antwoord niet direct. Flexibele kinderen zoeken dan goed uit wat ze moeten doen. Daarna bedenken ze hoe ze het gaan aanpakken. Als ze klaar zijn, kijken ze of ze het goed gedaan hebben. Daardoor worden op school veel fouten voorkomen. Van de fouten die ze wel maken, leren ze veel. De volgende keer doen ze het dan beter. Hierdoor ontwikkelen ze zich goed op leergebied.

Welke hulp krijgt een flexibel kind tijdens het spelen van een Berslim-spel?
Een flexibel kind zal over het algemeen weinig fouten maken. Als het een foutje maakt, zal het meestal voldoende hebben aan lichte hulp. De ene keer zal het nodig zijn dat het kind wordt gestimuleerd om te klikken. De andere keer is het goed dat een kind wordt gestimuleerd om nog eens goed te kijken. Een enkele keer als het kind er niet uit komt, zal zwaardere hulp in de vorm van een hint nodig zijn, of moeten de speelmaatjes het antwoord voordoen.

Christianne Frans-Veenstra
Orthopedagoog-generalist

Leergedrag en executieve functies bij Bereslim

Uit onderzoek blijkt dat goed leergedrag een belangrijke factor is voor een goede leerontwikkeling. Goed leergedrag houdt in dat een kind optimaal kan leren door inzet van goede strategieën. Daarbij spelen de executieve functies een grote rol.

Aandacht voor het belang van adequaat leergedrag komt voort uit de benadering die ineffectief kennis en strategiegebruik als een van de oorzaken ziet van leerproblemen en leerachterstanden. Dat een taak niet lukt, betekent niet meteen dat de oorzaak ligt in een kennistekort bij het kind. De oorzaak van het falen kan namelijk ook zijn dat een kind wel kennis heeft, maar die niet goed benut. Het aanleren van adequate leerstrategieën, waardoor een kind leert aanwezige kennis beter te gebruiken, is dus zinvol. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken naar het effect van training van metacognitieve vaardigheden (kunnen nadenken over eigen kennis en hoe je deze kunt uitbreiden) of executieve functies. Executieve functies zijn de hogere controlefuncties (de regulerende/sturende functies) van de hersenen. Enkele belangrijke executieve functies zijn:

- taakinitiatie: zonder uitstel aan een taak beginnen en zelfstandig probleemoplossende strategieën genereren;

- responsinhibitie: eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd stoppen;

- flexibiliteit: gemakkelijk van de ene situatie naar de ander kunnen gaan en flexibel denken of adequaat op een situatie reageren;

- werkgeheugen: informatie in het geheugen houden om een taak te voltooien;

- planning/organisatie: systematisch bedenken wat nodig is voor huidige en toekomstige taken;

- zelfmonitoring: je eigen prestatie controleren en evalueren;

Er zijn twee momenten in het leven waar een kind een sensitieve periode heeft voor het ontwikkelen van executieve functies: de voorschoolse periode en aan het begin van de puberteit. Zelfsturing ontwikkelt zich het sterkst tussen het 2e en het 5e levensjaar.

De spellen van Bereslim zijn bedoeld om de leerontwikkeling van kinderen te bevorderen door meer adequate leerstrategieën te stimuleren. De manier waarop de spellen worden aangeboden en de feedback die het kind krijgt, zijn gericht op het trainen van de executieve functies. Hoe werkt dat dan bij Bereslim?

Om doelgericht bezig te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind weet wat de bedoeling van een spel is. In termen van executieve functies: je oriënteren. Voordat een Bereslimspel begint, wordt daarom op een speelse manier uitgelegd wat er gaat gebeuren en wat er van een kind wordt verwacht. Er wordt ook een duidelijk oriëntatiepunt geboden, aan de hand waarvan het probleem kan worden opgelost. In het zoekspel Samenslim zegt speelmaatje Sanne bijvoorbeeld 'Ik ga me verstoppen achter de bank'. Dit lijkt misschien logisch, maar er zijn veel computerspellen op de markt waarbij kinderen vooraf geen duidelijk doel gepresenteerd krijgen en waarbij alles in het spel even belangrijk lijkt. Dat lokt 'trial and error' gedrag uit, waardoor het kind niet wordt gestimuleerd in goed gebruik van zijn executieve functies en beduidend minder effectief leert.

Na de uitleg krijgt het kind de opdracht. Speelmaatje Sim vraagt bijvoorbeeld: 'Weet jij waar Sanne zich verstopt heeft? Wil jij me helpen? Klik waar jij denkt dat Sanne zich verstopt heeft'. Daarna kan het kind antwoorden door op objecten in het scherm te klikken. De belangrijkste executieve functies die in deze fase van spelen, zijn taakinitiatie, responsinhibitie, werkgeheugen en zelfmonitoring. Het kind moet immers nadenken over hoe de vraag moet worden beantwoord, actie ondernemen om te beginnen, zich houden aan de opdracht, onthouden waar Sanne ook al weer zat en afleiding vermijden.

Als dit lukt worden kinderen in de Bereslimspellen beloond, maar als het niet lukt worden ze door adaptieve hulp gestimuleerd om hun leergedrag bij te sturen. Afhankelijk van het type fout krijgt het kind feedback. Kinderen die te snel zomaar wat klikken, worden gestimuleerd in het gebruik van de executieve functies als responsinhibitie, planning/organisatie, werkgeheugen en zelfmonitoring. Bijvoorbeeld door de vraag te herhalen en te benadrukken dat ze goed moeten kijken en luisteren. Kinderen die juist afwachtend zijn, worden gestimuleerd in executieve functies als taakinitiatie en planning/organisatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een zin als: 'Weet je het al? Klik maar!'. Na deze feedback mag het kind nog een keer proberen. Het kind krijgt drie pogingen, waarbij de feedback steeds een beetje sturender wordt.

In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over de verschillende typen leergedrag die kinderen kunnen vertonen en hoe Bereslim daarop inspeelt.

Bronnen:

Aarssen, J. van der Bolt, L., Leseman, P. , Davidse, N., de Jong, M., Bus, A en J. Mesman. Redactie: Schouten, E. (2010). Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind. Een oriëntatie vanuit wetenschap en praktijk. Utrecht: Sardes Speciale Editie nr. 9.

Cooper-Kahn, J. en Dietzel, L. Vergeten, kwijt en afgeleid. Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken.

Frans-Veenstra, C. en Loykens, E. Leergedrag beïnvloeden met computerspellen. Kind en Adolescent Praktijk nr. 3-2010 (http://www.bereslim.nl/pdf/Bereslim_KAP.pdf)

Nieuwsbrief Bereslim

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Bereslim nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven