Bereslimme Beertjes
inloggen inloggen

Wist je dat?

- Bereslim inmiddels 63 Nederlandse digitale prentenboeken aanbiedt? We hebben ook zes in het Engels vertaalde en twee in het Arabische vertaalde digitale prentenboeken.

- In maart 2018 het 64ste BereslimmeBoek verschijnt: Billy en de indiaan!

- We onze BereslimmeBoeken op basis van bestaande prentenboeken maken?

- We de animaties van de BereslimmeBoeken zelf maken? Dit doet tweevoudig Gouden Kalfwinnaar John Croezen.

- Het maken van een digitaal prentenboek drie maanden duurt?

- De muziek bij onze BereslimmeBoeken speciaal gecomponeerd wordt door een componist? Hierdoor wordt het verhaal nog duidelijker voor kinderen.

- De verstelstem bij de BereslimmeBoeken zorgvuldig gekozen wordt? Vaak vragen we ervaren voorlezers met een goede vertelstem, zoals Frank Groothof (van o.a. Sesamstraat).

- We bij de BereslimmeBoeken vragen over woordenschat en verhaalbegrip ontwikkelen?

- De vragen bij onze BereslimmeBoeken ontwikkeld worden door orthopedagogen en taalkundigen?

- We bij het uitzoeken van geschikte prentenboeken aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en bij thema's die aangeboden worden in de groep?

- De BereslimmeBoeken op computers, laptops, smartphones, tablets, touchtafels en digiborden te bekijken zijn?

- Het bekijken van digitale prentenboeken bewezen effectief is voor de taalontwikkeling van peuters en kleuters? Dit blijkt uit vijf afgeronde wetenschappelijke (promotie)onderzoeken naar de BereslimmeBoeken.

- Uit onderzoek naar digitale prentenboeken (Universiteit Leiden) blijkt dat:
• peuters en kleuters het verhaal beter begrijpen en nieuwe woorden en zinsconstructies leren;
• kinderen met een taalachterstand met digitale prentenboeken in een half uur tijd vijf à zes nieuwe woorden leren (normaal is dat maar twee of drie woorden per dag);
• digitale prentenboeken ook zeer effectief zijn voor te drukke of te afwachtende kinderen, die minder profiteren van groepsprocessen / klassikale lessen.

- Wij met onze BereslimmeBoeken onderdeel zijn van het VVE Innovatiecentrum Dordrecht?

- We bij Bereslim ook educatieve spellen hebben die het fonemisch bewustzijn en het effectief leergedrag (executieve functies) van jonge kinderen stimuleren? Bekijk onze demo's van Letters in Beweging en Samenslim.

- U met Bereslim uw leerling op hun eigen niveau kunt laten werken (gepersonaliseerd leren)? Bereslim is adaptief: ons systeem kijkt naar wat een kind antwoordt en hoe een kind antwoordt. Vervolgens krijgt het hulp, feedback en/of een vervolgvraag op maat.

- U de resultaten van alle leerlingen systematisch kunt volgen? Ons systeem geeft u inzicht in hun prestaties en koppelt daaraan een handelingsadvies dat u naast uw observaties kunt leggen.

- Bereslim voor ouders gratis is als u een schoolabonnement heeft? Zo kunt u eenvoudig de onderwijstijd verlengen, ontlezing in de zomer tegengaan en de ouderbetrokkenheid vergroten.