Bereslimme Beertjes
inloggen inloggen

Resultaten

Bij Bereslimme Boeken, Letters in Beweging en Samenslim bestaat de mogelijkheid om de resultaten van de kinderen te volgen. Bij een schoolabonnement krijgt de gebruiker een dashboard.  Dit geeft de ouder of opvoeder de mogelijkheid om te zien welke spellen het kind gespeeld heeft en hoe het kind heeft gepresteerd. Zo is het voor de gebruiker goed in de gaten te houden wat het kind kan en welk leergedrag een kind laat zien.

Leerkrachten kunnen op basis van deze gegevens kinderen gericht extra oefening of instructie geven.

 

resulaten-dashboard