Vertel ons wie u bent

Velden met een * zijn verplicht.
Naam * Telefoonnummer
Straatnaam * E-mailadres *
Huisnummer * Bevestiging e-mailadres *
Postcode (1234AB)* IP-nummer
Plaats * * Jaar Maand
Land * Totaalbedrag
Verklaart hierdoor een abonnementsovereenkomst aan te gaan met Bereslim B.V., gevestigd en bedrijfhoudende te Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110, verder Bereslim, met betrekking tot de website bereslim.nl voor de duur van een jaar/maand (afhankelijk van het abonnement) ingaande op de dag van aanmelding. Verklaart op de hoogte van de minimale systeemvereisten voor Bereslimme Boeken, zijnde een ADSL - of kabel-internetverbinding, Flash 10.1, internet Explorer 6.0 of hoger, en de aanwezigheid van geluid.
Machtigt hierdoor Bereslim het abonnementsgeld af te schrijven van opgemeld bankrekeningnummer of een factuur te versturen naar het factuur emailadres. Verklaart hierdoor de gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl, welke voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken van de abonnementsovereenkomst, te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. Tevens verklaart hij ermee bekend te zijn dat hij deze voorwaarden kan downloaden van de website boeken.bereslim.nl.
Verklaart het abonnement voor thuisgebruik niet in te zetten voor zakelijke doeleinden. Voor gebruik op scholen is een abonnement voor scholen noodzakelijk, voor gebruik door bibliotheken over documentatiecentra is een abonnement voor bibliotheken noodzakelijk. Voor gebruik door logopedisten en (andere) zakelijke praktijken dient naar keuze een bibliotheek abonnement of een school abonnement te worden aangeschaft.
Meld mij aan voor de nieuwsbrief: