Vertel ons wie u bent

Totaalbedrag
Verklaart hierdoor een abonnementsovereenkomst aan te gaan met Bereslim B.V., gevestigd en bedrijfhoudende te Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110, verder Bereslim, met betrekking tot de website bereslim.nl voor de duur van een jaar ingaande op de dag van aanmelding. Verklaart op de hoogte van de minimale systeemvereisten voor Bereslimme Boeken, zijnde een ADSL - of kabel-internetverbinding, Flash 10.1, internet Explorer 6.0 of hoger, en de aanwezigheid van geluid.
Machtigt hierdoor Bereslim het abonnementsgeld af te schrijven op het vermelde bankrekeningnummer of een factuur te versturen naar het factuur emailadres. Verklaart hierdoor de gebruikersvoorwaarden, welke voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken van de abonnementsovereenkomst, te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
Meld mij aan voor de nieuwsbrief:
Wanneer u, bijvoorbeeld, op een locatie in het buitenland werkt en het aanmeldformulier niet volledig in kunt vullen (denk hierbij aan postcode en dergelijke), stuur dan een e-mail met de informatie in het formulier naar info@bereslim.nl. De zaken die niet ingevuld kunnen worden mogen uiteraard leeggelaten worden. Wij zorgen dan dat u alsnog lid kunt worden, en nemen per e-mail contact op met u over de inloggegevens. Wij gaan er in dit geval van uit dat u de voorwaarden en de machtiging accepteert.