Vertel ons wie u bent

Velden met een * zijn verplicht.
Naam logopedie praktijk * Land *
Naam contactpersoon * Telefoonnummer
Naam vestiging
(indien van toepassing)
E-mailadres *
Straatnaam * Bevestiging e-mailadres *
Huisnummer * IP-nummer
Postcode (1234AB)* Aantal licenties *
Plaats * Totaalbedrag
Verklaart hierdoor een abonnementsovereenkomst aan te gaan met Bereslim B.V., gevestigd en bedrijfhoudende te Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110, verder Bereslim, met betrekking tot de website boeken.bereslim.nl en/of letters.bereslim.nl voor de duur van een jaar ingaande op de dag van aanmelding. Verklaart op de hoogte van de minimale systeemvereisten voor Bereslimme Boeken, zijnde een ADSL - of kabel-internetverbinding, Flash 10.1, internet Explorer 6.0 of hoger, en de aanwezigheid van geluid.
Machtigt hierdoor Bereslim het abonnementsgeld af te schrijven van opgemeld bankrekeningnummer of een factuur te versturen naar het factuur emailadres. Verklaart hierdoor de gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl, welke voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken van de abonnementsovereenkomst, te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. Tevens verklaart hij ermee bekend te zijn dat hij deze voorwaarden kan downloaden van de website boeken.bereslim.nl.
Meld mij aan voor de nieuwsbrief:
Wanneer u door bijvoorbeeld op een locatie in het buitenland te werken het aanmeldformulier niet volledig in kunt vullen (denk hierbij aan postcode en dergelijke), stuur dan een e-mail met de informatie in het formulier naar info@bereslim.nl. De zaken die niet ingevuld kunnen worden mogen uiteraard leeggelaten worden. Wij zorgen dan dat u alsnog lid kunt worden, en nemen per e-mail contact op met u over de inloggegevens. Wij gaan er in dit geval van uit dat u de voorwaarden en de machtiging accepteert