Kies uw abonnement

Bereslimme
Boeken
Letters in
Beweging
Combinatie-
abonnement
Scholen X X vanaf € 495
Bibliotheken buiten NL € 295 X X
Bibliotheken actie € 0 X X
Thuisgebruiker X X € 65,45 pj / 5,95 pm
Logopedie praktijk X X € 195
Actiecodes €0 €0 €0


De hierbovengenoemde abonnementsgelden gelden per jaar met uitzondering van het Bibliotheken abonnement. Meer informatie over het Bibliotheken abonnement en de andere abonnementsvormen vind u hieronder. Het thuisabonnement is als jaar of als maandabonnement te bestellen.Scholen (peuterspeelzalen en kinderopvang)

Dit abonnement type gebruikt u voor de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs. Het wordt ook veel gebruikt door peuterspeelzalen voor kinderen in de leeftijd 3 en 4 jaar. Het omvat Bereslimme Boeken voor de ontwikkeling van woordenschat en taalbegrip en Letters in Beweging voor het oefenen van foneemherkenning (het gegeven dat klanken samenhangen met letters) bij kinderen tussen de 3,5 en 5 jaar.
Binnen het schoolabonnement wordt gemeten hoe vaak de kinderen spelen en wat de resultaten zijn. Op basis daarvan geeft het programma u feedback over de voortgang van uw leerling.
Met het schoolabonnement kunt u uw leerlingen ook thuis met Bereslimme Boeken en Letters in Beweging laten spelen. Hiertoe is een dashboard beschikbaar waarmee u kan instellen welke Bereslimme Boeken en Letters in Beweging spellen thuis gebruikt mogen worden. Dit kunt u voor de hele groep ineens instellen, maar ook per kind. Via een automatisch gegenereerde e-mail worden de ouders van het kind vervolgens op de hoogte gesteld van het nieuwe boek of spel. Dat zij vervolgens via het internet kunnen gebruiken. In het dashboard kunt u ook volgen in welke mate de kinderen thuis en op school met Bereslim werken.

Het jaarlijkse abonnementsbedrag houdt rekening met de omvang van het gebruik, door drie bundels te onderscheiden:

  • Bereslim Basis Bundel: € 495 per jaar; binnen dit abonnement kan in totaal 6.000 keer per abonnementsjaar een Bereslim Boek of een Letters in Beweging spel worden gestart.
  • Bereslim Samen Leren Bundel: € 995 per jaar; binnen dit abonnement kan in totaal 15.000 keer per abonnementsjaar een Bereslim Boek of een Letters in Beweging spel worden gestart.
  • Bereslim Samen Leren Plus Bundel: € 1495 per jaar; binnen dit abonnement kan in totaal 30.000 keer per abonnementsjaar een Bereslim Boek of een Letters in Beweging spel worden gestart.
Bereslim's Basis Bundel is typisch geschikt voor instellingen die Bereslim op een beperkt aantal computers aanbieden en thuisgebruik van het abonnement niet toestaan.
De Samen Leren Bundel past prima bij instellingen, waar een of meerdere groepen met regelmaat werkt met Bereslim en die het voor de kinderen themagewijs (nu en dan in het jaar) thuis beschikbaar stelt.
De Samen Leren Plus bundel is zeer geschikt voor instellingen met meerdere groepen die Bereslim intensief inzetten, zowel in de schoolse als in de thuissituatie.
Bereslim is voorzien van een dashboard waarmee u dit gebruik zelf kunt inzien. Bereslim zal u bovendien waarschuwen ingeval uw abonnement uitgenut is. U kunt dan beslissen uw abonnement op te waarderen. Opwaarderen betekent dat u het verschilbedrag moet bijbetalen. Aan het opwaarderen zelf zijn geen kosten verbonden.
Bereslim Bundels dienen per vestigingsadres van de instelling te worden afgesloten.

Bibliotheken (peuterspeelzalen, Centra voor Jeugd en Gezin en BSO's)

Bibliotheken werken van oudsher met een lichte versie van het Bereslimme Boeken abonnement. In tegenstelling tot het schoolabonnement is het niet nodig dat de computer weet welk kind er achter de computer zit. Het voordeel van deze abonnementsvorm is dat er geen kinderen hoeven te worden ingevoerd en dat de spelers niet afzonderlijk hoeven in te loggen. Het abonnement omvat daarom uitsluitend het programma Bereslimme Boeken en niet Letters in Beweging, want laatstgenoemde programma werkt met de eigennaam van het kind.
In deze variant ontvangt de begeleider daardoor ook geen feedback over de resultaten van het kind. Dat past beter bij de speelse setting in bijvoorbeeld bibliotheken, waarbij nu weer het ene kind, dan weer het andere kind achter de pc zit. Ook veel peuterspeelzalen, kinderopvangverblijven en centra voor jeugd en gezin werken met deze beperkte variant.
Ook in deze aanbiedingsvorm is Bereslimme Boeken een uitermate effectief leermiddel, het enige verschil is dat het leereffect niet aan de leerkracht gepresenteerd wordt.
Deze abonnementen zijn alleen geschikt voor toepassing binnen de muren van de vestiging van betreffende instelling en geven daar gedurende een jaar recht op onbeperkt gebruik. De NBLC (De Vereniging van Openbare Bibliotheken) heeft voor alle Nederlandse bibliotheken het gebruik afgekocht. Het abonnement is dan ook kosteloos beschikbaar voor Nederlandse bibliotheken.

Bibliotheken buiten Nederland

Ook bibliotheken buiten Nederland kunnen gebruik maken van het bibliotheek abonnement zoals hierboven staat omschreven. Voor bibliotheken buiten Nederland kost dit € 295 per jaar.

Thuis

Als uw kind op een school/peuterspeelzaal/kinderopvang zit die gebruik maakt van Bereslim, dan kunt u wellicht kosteloos meeliften op dit abonnement (zie onder "schoolabonnementen"). Is dit niet het geval dan kunt u natuurlijk Bereslim voor thuis aanschaffen. Het bestaat uit BereslimmeBoeken, Letters in beweging en Samenslim. De kosten bedragen € 65,45 per jaar of € 5,95 per maand.

Als u per maand betaald, kunt u ook per maand opzeggen. We hanteren één maand opzegtermijn.

Logopediepraktijken

Voor logopediepraktijken biedt Bereslim het schoolabonnement aan. Vanwege het in omvang beperkte gebruik betalen logopediepraktijken hiervoor het reductietarief van € 195 per praktijkadres per jaar.